Wednesday , 4 March 2015
(Satellite = Nilesat 7 West) (FREQ = 10815) (POL = H) (S/R = 27485) (FEC = 3/4)

عاجل

الاخبار حسب المنطقة